TAIWAN

  • 주차장주차장
  • Club fitterClub fitter
  • 시타실시타실
  • 타구 분석기타구 분석기
  • SimulatorSimulator
  • 면세점면세점
  • 외국인 관광객 면세점외국인 관광객 면세점
  • 중국은련(China UnionPay)카드 가맹점중국은련(China UnionPay)카드 가맹점

※각 점포의 서비스를 아이콘으로 표시합니다.

TAIWAN

Taipei Shop 1F, No.100, Sec.3, Minsheng E.Road., Taipei City TEL : +886-2-2713-2640
주차장시타실타구 분석기외국인 관광객 면세점 중국은련(China UnionPay)카드 가맹점 Store Datail
Taichung Shop 1F,NO.139,Shizheng  N.3 rd Rd.,Xitun District, Taichung City 407,Taiwan TEL : +886-4-2255-9358
주차장시타실타구 분석기외국인 관광객 면세점 중국은련(China UnionPay)카드 가맹점 Store Datail
Kaohsiung Shop 1F., No.18-5, Zhongshan 1st Rd., Xinxing Dist.,Kaohsiung TEL : +886-7-251-0218
주차장시타실타구 분석기외국인 관광객 면세점 중국은련(China UnionPay)카드 가맹점 Store Datail
Taipei office 1F, No.100, Sec.3, Minsheng E.Road., Taipei City TEL : +886-2-2713-2640
주차장 Store Datail